• Start
  • Nieuws
  • Autobrief 2 uitgesteld, tussenoplossing voor 2016

Autobrief 2 uitgesteld, tussenoplossing voor 2016

2016 wordt een zogeheten tussenjaar. Wiebes komt op korte termijn met een nota van wijziging voor 2016. Hij heeft al aangegeven dat hij zich blijft inzetten voor verduurzaming, maar met minder intensieve fiscale stimulering. Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat in 2016 in ieder geval lagere bijtellingscategorieën blijven bestaan voor zuinigere en schonere auto’s.

Wiebes spreekt opnieuw zijn mantra van beweegredenen uit: stabiliteit van de belastinginkomsten, minder complexiteit, minder marktverstoring en lagere uitvoeringslasten. Tussen neus en lippen geeft hij de Nederlandse (zakelijke) rijder nog wel een  pluim: ‘De CO2-uitstoot van nieuwe auto's is in Nederland de laagste in Europa en het aandeel (semi-) elektrische auto's het hoogste.’

Met deze wijziging geeft Wiebes gehoor aan de lobby van Vereniging Auto Van De Zaak. De vereniging lobbyt bij Wiebes al langer voor een duurzaam en integraal beleid in plaats van ad hoc en onvoldoende uitgewerkte aanpassingen in de autobelastingen die wel hun impact tot en met 2019 zouden kennen. Kritiek van de vereniging op Wiebes was vooral de eenzijdige focus op bijtelling. Vereniging Auto Van De Zaak zal Wiebes blijven wijzen op de noodzaak van een hogere onbelaste kilometervergoeding, een bijtellingsregeling die ook redelijk is voor rijders die weinig maar meer dan 500 privékilometers maken en een voorziening voor mobiliteitsbudgetten.

 

Bron: Vereniging Auto van de zaak© Micpoint BV 1989 -