• Start
  • Nieuws
  • BAM en Micpoint sluiten corporate mobility partnership

BAM en Micpoint sluiten corporate mobility partnership

35% van de omzet van BAM wordt gerealiseerd in Nederland, de rest in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Ierland en met activiteiten van BAM International buiten Europa, zoals de bouw van wegen, kademuren, havens en containerterminals. 

 

Scope

Het contract met Micpoint op het gebied van ritregistratie bestond dus al langer, maar is nu inhoudelijk aangepast. De scope is verbreed en verdiept: het voertuig management systeem van Micpoint (VMS) zal in de toekomst naast pure ritregistratie en fiscale ondersteuning, ook gebruikt worden voor ondersteuning van de werktijden (HR) en daarmee ook de verloning van de uren van de werknemers. Het systeem biedt met haar nieuwe functionaliteiten een integrale oplossing voor het hele proces van het zakelijke en privégebruik door de berijders en bijrijders in de auto. BAM heeft naast 4000 personenauto’s ook 2300 bedrijfswagens rijden: van service-auto’s en kleine busjes tot grotere bussen, die soms zelfs complete werkplaatsen zijn. De bedrijfswagens worden voor een groot deel gebruikt door servicemonteurs. 

Op dit moment zijn er 14 werkmaatschappijen, die op korte termijn over zullen gaan in twee business lines: dat betekent dat alle operaties van de werkmaatschappijen gaan integreren in die twee business lines. Het systeem van Micpoint gaat ervoor zorgen dat de beheersbaarheid van voertuigen geborgd kan worden en voor een verantwoorde koppeling van mens en gebruik. 

 

Life Cycle Management

Bij BAM is een life cycle management team actief voor het beheer van bedrijfswagens: aan alle afspraken die zijn gemaakt over het bedrijfswagenpark is een life cycle gekoppeld. Vier keer per jaar komen alle partijen bij elkaar om alle ins en outs te bespreken, om contracten te evalueren of te vernieuwen en om nieuwe afspraken te initiëren. Gezien de omvang van de organisatie is het soms complex zaken centraal te regelen, communicatie kan daarbij een belangrijk schakelpunt of zelfs knelpunt zijn. Henk Gerritse legt uit hoe hij dat ziet: “De meeste zorg steken wij in de balans tussen effectiviteit, kwaliteit en het acceptatieniveau: het effect wat je wil bereiken is namelijk afhankelijk van de kwaliteit én het acceptatieniveau. Een heel mooi contract dat in de kast blijft staan omdat de kwaliteit niet voldoet, waarvan de scope niet toereikend is of dat niemand ziet zitten, is geen goed contract.” 

 

MVO

Henk Gerritse zit dit jaar in de jury van “zakenauto van het jaar” en van “mobiliteitsmanager van het jaar” en was zelf mobiliteitsmanager van het jaar 2009. “Aan de hand van een vragenlijst dien je de jury te overtuigen dat je met jouw beleid onderscheidend bent ten opzichte van anderen. Je moet laten zien dat je inspeelt op de veranderingen die gaan komen: hoe kan ik daar het beste gebruik van maken en daarop inspelen” vertelt Henk Gerritse. “Het is belangrijk ontwikkelingen te blijven volgen, vooruitstrevend te zijn en zo de kosten op een goeie manier actief te beïnvloeden. Dat je de kosten met de MVO doelstellingen kunt integreren. Het koppelen van het voertuig management systeem aan navigatie, waardoor de werknemers minder kilometers hoeven te maken, is een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kan het systeem inzicht geven in het gebruik van voertuigen, hoe daarmee kan worden omgegaan, en ook worden ingezet om materieel te monitoren.” 

BAM leent namelijk regelmatig materieel uit, intern of extern. Met het systeem kan de exacte gebruiksperiode van bijvoorbeeld vrachtwagens, asfaltmachines of walsen worden doorbelast. Tot slot kan het worden gebruikt voor geo-fencing: materiaal kan in de gaten worden gehouden, zodat je weet dat een vrachtwagen die zou moeten blijven staan, niet wordt verplaatst. Zo voorkom je diefstal, kosten en vertraging.

 

Meerwaarde samenwerking Micpoint

Micpoint en BAM werken dus al jaren samen en zijn per 1 januari 2015 een nieuw contract aangegaan. “De meerwaarde in de samenwerking, ” aldus Henk, “is dat Micpoint op een goede manier invulling geeft aan de behoefte van de klant en actief met ons meedenkt. Micpoint zoekt primair naar oplossingen die werken voor BAM. Dat zie je ook aan de bedrijven waarmee Micpoint samenwerkt in de procesketen. Micpoint is in staat in te spelen op  ontwikkelingen en weten die opeen goeie manier te vertalen naar hun producten en daarmee ons te ondersteunen in onze processen. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief Keurmerk RitRegistratieSystemen” van Micpoint”. Daarnaast is Micpoint in staat het gewenste integrale kostenniveau op een juiste wijze te ondersteunen met haar prijsstelling.

 © Micpoint BV 1989 -