Begonnen als inbouwspecialist heeft Micpoint zich ontwikkeld tot een innovatieve leverancier van hightech mobiliteitsoplossingen voor de automotive branche. Micpoint ziet een toekomst voor zich waarin auto’s steeds meer – letterlijk - als communicatievehicle (moeten gaan) functioneren.

Micpoint profileert zich steeds meer als content provider en leverancier van geavanceerde ICT-oplossingen in de automotive. ‘Wij bevinden ons in het overgangsgebied tussen de autofabrikanten en de consumenten, of die nu zakelijk zijn of particulier. Wij zorgen ervoor dat applicaties werken, dat systemen communiceren, dat informatie wordt overgedragen. Kortom, dat de gebruiker altijd kan beschikken over enerzijds werkende applicaties en systemen en anderzijds over de informatie en het inzicht dat hij nodig heeft om optimaal van de middelen gebruik te kunnen maken. Wij leveren middels die (koppeling van) communicatiesystemen de gegevens die nodig zijn om bijvoorbeeld het (rij)gedrag te kunnen koppelen aan voordeel voor zowel de gebruiker, als de werkgever, als de leverancier. Of we koppelen gegevens uit ritregistraties aan fiscaliteit enz. Veel kan gemakkelijk worden vastgelegd, inzichtelijk gemaakt worden en toegepast, mits informatie uit systemen en objecten op de juiste manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld.’

Communicatie en ICT gaan heel ver tegenwoordig
In het verleden, net als in veel andere branches, hadden alle leveranciers hun eigen methoden en platformen om communicatie mogelijk te maken. Nu wordt dat steeds meer standaard en ligt de toegevoegde waarde vooral in hoe je die informatie uit die systemen verwerkt en interpreteert. Die data, beheert Micpoint voor een deel voor haar klanten. Dat is gezien alle ontwikkelingen op het gebied van privacy en aansprakelijkheid wel zo prettig voor de opdrachtgevers. Onze systemen voor ritregistratie zijn voorzien van het Keurmerk Ritregistratiesystemen en bieden daarmee zekerheid voor de klanten: de gegenereerde gegevens blijven in Nederland en worden door een Nederlands bedrijf beheerd. Het systeem is bovendien betrouwbaar, transparant voor de klant en voldoet aan alle standaardcriteria, waarvan je mag verwachten dat een ritregistratiesysteem voldoet. Zo’n keurmerk met de standaardisering die daarmee gepaard gaat, draagt in hoge mate bij aan de acceptatie en betrouwbaarheid. Ook op langere termijn. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat wanneer een aangesloten bedrijf failliet gaat, die gegevens toch inzichtelijk blijven gedurende de periode dat het fiscaal gewenst is.

Wereld aan toepassingen
Micpoint ziet nog een wereld aan toepassingen voor zich als het gaat om communicatie en automotive. Los van de zelfrijdende auto’s die ongetwijfeld op grote(re) schaal gaan komen, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Carsharing toepassingen zijn er bijvoorbeeld al. De registratie van, toegang tot en activeren van auto’s wordt geregeld volgens gebruikersprofielen en daaraan gekoppelde verrekenmodellen. De verhuurmarkt wordt ook steeds interessanter, mits er sluitende systemen zijn die het gebruik en de daaraan gekoppelde voorwaarden goed vastleggen.

Micpoint heeft jarenlang achtereen bewezen dat ze al deze ontwikkelingen op de voet volgt en daarin zelfs voorop gaat. ‘Het gaat steeds meer over objecten met daaraan gekoppelde hardware en software, waarbij de hardware ook al minder wordt. Die zit straks standaard in de auto (of het andere object). Als je dan kunt beschikken over innovatieve en bewezen technologie met functionaliteit die is geënt op gebruikerservaringen en de praktijk, heb je een voorsprong. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel. Niet alleen bij ons, maar zeker ook bij onze opdrachtgevers. Zij willen al die sores rondom communicatie en -systemen niet. Ze willen ‘slechts’ de voordelen van het gebruik ervan. Zij kiezen voor mobiliteitsoplossingen die werken. Het is aan ons om ervoor te zorgen dát ze werken en dat ze blijven werken, dus meegaan in de ontwikkelingen van de markt. Daardoor leveren ze een waardevolle bijdrage aan een positieve bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.’

Interpreteren van informatie
In die ontwikkelingen tellen ook samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerking met Dragintra Fleet Services. Om relaties in alle ontwikkelingen de beste oplossingen te kunnen blijven bieden, hebben Dragintra Fleet Services & Micpoint afgesproken om kennis, ervaring en systemen te bundelen en als partners de producten en diensten in de markt te gaan aanbieden. Leveranciersonafhankelijkheid staat daarbij centraal. Mobiliteitsoplossingen in combinatie met vooruitstrevende ICT-toepassingen leiden tot verbeterde bedrijfsvoering. Daarnaast worden mobiliteit en kosten gekoppeld aan communicatie en worden deze vertaald naar overzichtelijke informatie. Dat laatste biedt de klant veel meer inzicht. De interpretatie van informatie is namelijk soms nog best lastig. Samen met Dragintra is Micpoint in staat ‘kale gegevens’ te vertalen naar bijvoorbeeld een duidelijke grafische weergave van data die de gebruiker wel direct iets zegt.© Micpoint BV 1989 - 2020